Bedrijven met meer dan 100 werknemers

“De Overheid Spreekt:
Verplichte CO2-registratie voor Bedrijven in 2024″

Bedrijven met meer dan 100 werknemers

Optimaliseer Uw Bedrijf met Efficiënte Ritregistratie voor Grotere Bedrijven

Bedrijven met meer dan 100 werknemers: CO2-registratie verplicht vanaf 1 januari 2024.

Vanaf 1 januari 2024 is er een nieuwe wetgeving van kracht: de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit.

Deze wet heeft betrekking op bedrijven met meer dan honderd medewerkers en legt de verplichting op om gedetailleerde  ritregistraties bij te houden voor zowel  zakelijke (en dus privé) als  woon-werk kilometers van uw medewerkers.

Als uw bedrijf onder deze categorie valt, is het cruciaal om goed voorbereid te zijn op deze verandering.

Wat Houdt de Nieuwe Wet In?

De Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit vereist dat bedrijven alle gereden kilometers zorgvuldig registreren.

Dit omvat niet alleen zakelijke ritten, maar ook woon-werkverkeer per voertuig van uw medewerkers.

Deze vastgelegde gegevens moeten jaarlijks vóór 1 juli bij het Rijk worden ingediend.

De eerste keer dat werkgevers dit moeten doen, is dus vóór 1 juli 2025 voor het gehele jaar 2024.

Het is van groot belang dat bedrijven zich tijdig voorbereiden om aan deze verplichting te voldoen!

Verminder Uw CO2-Uitstoot en Versterk Uw Duurzaamheid

Het verminderen van  CO2-uitstoot is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een kans om uw organisatie duurzamer te maken en de impact op het milieu te minimaliseren.

Uw CO2-uitstoot kan afkomstig zijn van verschillende bronnen, zoals bedrijfsauto’s, treinreizen en fietsgebruik.

Om de CO2-uitstoot in verband met werkgebonden personenmobiliteit te verminderen, kunnen bedrijven investeren in  groenere alternatieven.

Denk hierbij aan het gebruik van elektrische voertuigen of het implementeren van beleid dat duurzaam reizen aanmoedigt.

Door bewustzijn te creëren en werknemers te betrekken, kunt u niet alleen voldoen aan de nieuwe wetgeving, maar ook bijdragen aan uw duurzaamheidsdoelstellingen.

Profiteer van Mobiliteitsdienstverlening door Global TrackMarks

Global TrackMarks staat klaar om bedrijven te ondersteunen bij het naleven van de  registratieplicht met een  goedgekeurd systeem en  geavanceerd portal. Onze dienstverlening is gericht op het  efficiënt beheren van de mobiliteit van uw medewerkers.

Wij bieden de mogelijkheid om alle benodigde informatie automatisch bij te houden, zoals het type vervoermiddel, het aantal afgelegde kilometers en het gebruikte brandstoftype.


Bovendien zijn er automatische rapporten die u in staat stellen zonder enige moeite de correcte gegevens te overhandigen.


Het is mogelijk om de, door de belasting, steeds meer verzochte ” ritdoelen” in kaart te brengen, maar ook de  privé/zakelijk kilometers en de  woon-werk kilometers, het is zelfs mogelijk specifieke kilometers van personen en/of  voertuigen in beeld te krijgen van de gewenste periodes door middel van de km-rapportages.


In voertuigen kunnen  chauffeurs zich eenvoudig aanmelden voor de verplichte  chauffeursregistratie en via het portal kunnen chauffeurs zelf inloggen en hebben alle gelegenheid hun ritten eenvoudig in te zien, opmerkingen of correcties toe te voegen of gebruiken om te declareren.


Dit alles met de hoogste zorgvuldigheid voor  privacy en conform de  AVG-wetgeving terwijl de wagenparkbeheerder  rapporten ontvangt conform de eisen van de  belastingdienst of wanneer er zaken uitgezocht dienen te worden is er zelfs een  uitzonderingsrapportage die men kan ontvangen of  live-meldingen voor direct inzicht in het wagenpark, niet verplicht maar wel efficiënt!

Registratieplicht in Plaats van Verplichte CO2-Registratie

Kortom, het staat bekend als de ‘verplichte CO2-registratie’, maar  officieel wordt er geen CO2 geregistreerd .

In plaats daarvan moet u aangeven hoeveel kilometers er zijn gemaakt, met welk type voertuig en welke brandstof hiervoor is gebruikt.

De overheid berekent dan de CO2-uitstoot op basis van deze gegevens.

Daarom spreken we vaak van ‘registratieplicht’ in plaats van ‘verplichte CO2-registratie’.

U hoeft niet meer verder te zoeken

Global TrackMarks brengt dit soort gegevens sinds 2006 al in kaart en bedrijven hadden al een verplichting tot registreren. 

Bereid uw bedrijf voor op de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit en profiteer van de voordelen van ritregistratie met keurmerk conform alle eisen.

Global TrackMarks staat klaar om u te ondersteunen bij de implementatie van een efficiënt en duurzaam mobiliteitsbeheer.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie en advies.