Er bestaan veel vragen over ritregistratie. Om deze reden hebben wij veel gehoorde vragen op een rijtje gezet met het antwoord erbij. Zo weet u straks alles hoe kilometerregistratie werkt en hoe dit het best bijgehouden kan worden. 

Wat is ritregistratie en hoe werkt het?

De belastingdienst eist van bedrijven die in het bezit zijn van zakelijke voertuigen dat de gereden ritten worden bijgehouden. Deze voertuigen mogen tot 500 kilometer privé gebruikt worden. Hierna zal er bijtelling over betaald moeten worden.

Zeker, er zij veel gevallen bekend ‘achter het hek’. Dit zijn bedrijven waar de voertuigen bij het bedrijf blijven staan na werktijd, maar niet kunnen aantonen dat er niet prive mee gereden wordt. Reden voor de belastinginspecteur om toch een boete uit te schrijven. Dit soort zaken gaan vaak tot de rechtzaal met als uitkomst dat de boete vaak blijft staan.

De grens van 500 kilometer is per voertuig.

Wanneer u geen registratie bijhoudt moet u rekening houden met een boete. Een boete ligt rond de honderden euro’s en vaak zelfs nog meer.

Waar zit het onderscheid tussen privé en zakelijk?

Als er naar kantoor of naar een klant gereden wordt is een rit uiteraard zakelijk. Als er bijvoorbeeld naar de school van de kinderen gereden wordt of naar de supermarkt wordt dit gezien als privé rit. Woon-werkkilometers vallen altijd onder een zakelijke rit.

Wanneer het voertuig wordt gebruikt om van werk naar huis (of andersom) wordt dit gezien als zakelijke rit. Vaak aangeduid als woon-werkkilometers.

Nee, dit wordt gezien als een privérit. Wanneer er aangetoond kan worden dat een rit een zakelijke aard heeft dan valt de rit onder zakelijk. Een vakantie heeft geen zakelijke aard dus wordt dit gezien als privé rit.

Hoe zit het met een 0-kilometerverklaring?

Een 0-kilometerverklaring is een verklaring waarin u aangeeft géén privé gebruik te maken van de bestelauto (grijs kenteken) van de zaak. Naast de 0-kilometerverklaring dient u, als bewijsvoering voor de belastingdienst, een schaduwregistratie bij te houden van de bezochte klanten en projecten.Groot nadeel van deze regeling is dat privé kilometers niet zijn toegestaan en u alsnog een schaduwregistratie dient bij te houden.

Privé rijden met een 0-kilometerverklaring, die uitsluitend bedoeld is voor bestelauto’s (grijs kenteken), is niet toegestaan. U riskeert een fiscale naheffing van minimaal € 4920,00 indien blijkt dat er niet verklaarbare “zakelijke” ritten zijn gemaakt.

Nee, er dienst wel een schaduwregistratie aanwezig te zijn met de bezochte klanten en projecten.

Hoe werkt de bijtelling precies?

Nee, dit is een vrije keuze van de berijder.

Indien het voertuig wordt bijgeteld wordt een percentage van de waarde van het voertuig bij het inkomen opgeteld. Hierover betaalt u belasting.

Het bijtellingspercentage is afhankelijk van de C02 uitstoot varierend van 12 tot 22%

Ja, u betaalt de bijtelling over de waarde van het voertuig x het aantal maanden dat het oude voertuig beschikbaar was. Rijdt u b.v. de eerste 8 maanden in het oude voertuig en 4 maanden in het nieuwe voertuig dan betaalt u 8 maanden over de waarde van het oude- en 4 maanden over de waarde van het nieuwe voertuig x het geldende bijtellingspercentage.