Bijhouden van rittenregistratie

Wat moet er bijgehouden worden bij rittenregistratie?

Als bedrijf in Nederland bent u verplicht om Rittenregistratie bij te houden. De reden hiervoor is omdat er per jaar niet meer dan 500 kilometer privé gereden mag worden met bedrijfsauto’s. Daarnaast moet u kunnen bewijzen dat de kilometers zakelijk gereden zijn.

keurmerk ritregistratiesysteem

Global TrackMarks beschikt over het Keurmerk RitregistratieSystemen (KRRS), uitgegeven door de Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen (SKRRS). Vanuit de markt ontstond de behoefte om samen met de Belastingdienst duidelijkheid te scheppen over de wensen en eisen rond rittenregistraties. Naar aanleiding hiervan is met enkele vooraanstaande leveranciers en branchepartijen het normenkader en de auditfile ontwikkeld. Deze documenten zijn geaccordeerd en gepubliceerd door de Belastingdienst en vormen de basis voor het keurmerk. Een eis van de Belastingdienst is dat dit Keurmerk objectief en onafhankelijk is.

Gratis fiscale scan van uw wagenpark ?

Zeker zijn van voorkomen van onnodige fiscale naheffingen.